Αρχή » Υλικό από συνέδρια Χρήσιμο Υλικό Υλικό από συνέδρια Χρήσιμο Υλικό

Διαλέξεις 2ης Διημερίδας Επείγουσας Ιατρικής Χανιά 19-20 Σεπτεμβρίου 2014

Οι διαλέξεις της 2ης Διημερίδας Επείγουσας Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα Χανιάστις 19 – 20 Σεπτεμβρίου 2014, όπως παρουσιάστηκαν από τους ομιλητές

Εισηγήσεις από το Πρώτο Ελληνικό Συμπόσιο Επείγουσας Ιατρικής

Παρατίθενται εδώ οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο Πρώτο Ελληνικό Συμπόσιο Επείγουσας Ιατρικής (Δεκέμβριος 2007)

Η αντιμετώπιση του αεραγωγού στο ΤΕΠ

Οι γιατροί της Επείγουσας Ιατρικής συχνά καλούνται να παρέχουν έγκαιρη και αποτελεσματική εξασφάλιση του αεραγωγού στους οξέως πάσχοντες ασθενείς. Με το πέρας της ειδίκευσης αναμένεται να κατέχουν ένα ευρύ πεδίο τεχνικών διαχείρισης του αεραγωγού, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης λαρυγγοσκόπησης με ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία, εναλλακτικών τεχνικών διασωλήνωσης, τεχνικών αερισμού διάσωσης και χειρουργικής εξασφάλισης του αεραγωγού.

Καταστολή και αναλγησία στο ΤΕΠ

Ο πόνος αποτελεί το κύριο παράπονο των ασθενών στο TEΠ και έχει υπολογισθεί ότι περισσότεροι από το 70% βιώνουν πόνο.