15ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 27/6/2024, 18:00 – 20:00)

15ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 27/6/2024, 18:00 – 20:00) Η ΕΕΕΙ συνεχίζει τον διετή κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της. Τα μαθήματα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την ύλη στην οποία αναφέρεται το curriculum της Επείγουσας Ιατρικής, με σκοπό να προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη της εταιρείας για την καθ’ ημέρα κλινική πράξη και τις εξετάσεις για την κτήση του τίτλου της εξει...
Περισσότερα

Πρόσκληση από την Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής 

Εκ μέρους της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής, σας προσκαλούμε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής! Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα σας υποδεχτούμε σε αυτή τη σημαντική συνάντηση, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις τελευταίες εξελίξεις και προκλήσεις στον συναρπαστικό κόσμο της Επείγουσας Ιατρικής. Η Επείγουσα Ιατρική αποτελεί έν...
Περισσότερα

14ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 25/4/2024, 18:00 – 20:00)

14ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 25/4/2024, 18:00 – 20:00) Η ΕΕΕΙ συνεχίζει τον διετή κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της. Τα μαθήματα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την ύλη στην οποία αναφέρεται το curriculum της Επείγουσας Ιατρικής, με σκοπό να προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη της εταιρείας για την καθ’ ημέρα κλινική πράξη και τις εξετάσεις για την κτήση του τίτλου της εξει...
Περισσότερα

13ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 11/4/2024, 18:00 – 20:00)

13ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 11/4/2024, 18:00 – 20:00) Η ΕΕΕΙ συνεχίζει τον διετή κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της. Τα μαθήματα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την ύλη στην οποία αναφέρεται το curriculum της Επείγουσας Ιατρικής, με σκοπό να προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη της εταιρείας για την καθ’ ημέρα κλινική πράξη και τις εξετάσεις για την κτήση του τίτλου της εξει...
Περισσότερα