9ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 14/12/2023, 18:00 – 20:00)

9ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της ΕΕΕΙ (Πέμπτη 14/12/2023, 18:00 – 20:00) Η ΕΕΕΙ συνεχίζει τον διετή κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της. Τα μαθήματα καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την ύλη στην οποία αναφέρεται το curriculum της Επείγουσας Ιατρικής, με σκοπό να προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη της εταιρείας για την καθ’ ημέρα κλινική πράξη και τις εξετάσεις για την κτήση του τίτλου της εξει...
Περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε δραστηριότητες της EUSEM

Η ΕΕΕΙ, όπως πολλές άλλες εθνικές εταιρείες Eπείγουσας ιατρικής, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (EUSEM). H EUSEM αντιπροσωπεύει όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές και  διασώστες που  εργάζονται στην Ευρώπη και ασχολείται με το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τον Επείγουσα Ιατρική από το προνοσοκομειακό πεδίο μέχρι και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Έχει ...
Περισσότερα

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΙ (23-26 Μαίου 2024, Αθήνα, Πολεμικό μουσείο)

Το Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΙ που γίνεται κάθε δύο χρόνια, μετά την Θεσσαλονίκη το 2024 στην Αθήνα! Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής η κ. Χαραλαμπάτου, και της Επιστημονικής ο κ.Nότας, μας υπόσχονται ένα συνέδριο με διακεκριμενους ξένους και Έλληνες ομιλητές, με πολλά πρακτικά σεμινάρια, διαλέξεις ώστε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας όλοι οι υγιειονομικοί, που εργαζόμαστε στο πεδίο της Επε...
Περισσότερα

Θέση ΕΕΕΙ για απόφαση προέδρου ΕΚΑΒ

Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα σας, Σε χθεσινό έκτακτο ΔΣ η ΕΕΕΙ ανέλυσε τις πρόσφατες οδηγίες του προέδρου του ΕΚΑΒ για τους διακομιζόμενους ασθενείς στο ΤΕΠ. Επισυνάπτω εδώ την ομόφωνη θέση της ΕΕΕΙ.   Dimitrios D. A. Tsiftsis MD Surgeon Emergency  Department, Head Nikaia General Hospital Greece
Περισσότερα