Προηγούμενα Δ.Σ.

Δεκέμβριος 2012 – 2015

Πρόεδρος: Αγγουριδάκης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Πύρρος Δημήτριος

Γραμματέας: Πολυζωγοπούλου Έφη

Ταμίας: Καστρινάκης Στυλιανός


Μέλη:

Ασκητοπούλου Ελένη

Ατζουλάτος Νικόλαος

Γερασκλής Αντώνιος

Ζυγούρα Αναστασία

Κωστοπαναγιώτου Γεωργία

Σμπυράκης Νικόλαος

Φωτίου Ευστράτιος

Παπανικολάου Σπύρος (Αναπληρωματικό μέλος)

Top