Προηγούμενα Δ.Σ.

Δεκέμβριος 2015 – 2019 

Πρόεδρος: Αγγουριδάκης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Πύρρος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Πολυζωγοπούλου Έφη
Ταμίας: Καστρινάκης Στέλιος

Μέλη:

  • Ασκητοπούλου Ελένη
  • Γερασκλής Αντώνιος
  • Γροσομανίδης Βασίλειος
  • Ζυγούρα Αναστασία
  • Κωστοπαναγιώτου Γεωργία
  • Σαλακίδου Ελένη
  • Σμπυράκης Νικόλαος
  • Βασιλείου Παντελής (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Δεκέμβριος 2012 – 2015

Πρόεδρος: Αγγουριδάκης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Πύρρος Δημήτριος

Γραμματέας: Πολυζωγοπούλου Έφη

Ταμίας: Καστρινάκης Στυλιανός


Μέλη:

Ασκητοπούλου Ελένη

Ατζουλάτος Νικόλαος

Γερασκλής Αντώνιος

Ζυγούρα Αναστασία

Κωστοπαναγιώτου Γεωργία

Σμπυράκης Νικόλαος

Φωτίου Ευστράτιος

Παπανικολάου Σπύρος (Αναπληρωματικό μέλος)

Top