Home / Χρήσιμο Υλικό / Σημαντικά άρθρα / Πολιτική Στρατηγικής EuSEM

Πολιτική Στρατηγικής EuSEM

Κατεβάστε το έντυπο σε PDF

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ;

Η Επείγουσα Ιατρική είναι μία ειδικότητα βασισμένη στη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διαχείριση των έκτακτων και επειγόντων εκφράσεων των ασθενειών και του τραύματος, που αφορούν ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων με ένα ευρύ φάσμα αδιαφοροποίητων διαταραχών της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς. Είναι μια ειδικότητα στην οποία ο χρόνος είναι κρίσιμος. Η πρακτική της Επείγουσας Ιατρικής περιλαμβάνει προ-νοσοκομειακή και ενδο-νοσοκομειακή διαλογή, αναζωογόνηση, αρχική εκτίμηση και διαχείριση αδιαφοροποίητων έκτακτων και επειγόντων περιστατικών μέχρι την έξοδό τους ή τη μεταβίβασή τους στις φροντίδες άλλου γιατρού ή επαγγελματία υγείας. Επίσης περιλαμβάνει συμμετοχή στην ανάπτυξη προ-νοσοκομειακών και ενδο-νοσοκομειακών συστημάτων Επείγουσας Ιατρικής.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (EuSEM);

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Επείγουσα Ιατρική (EuSEM) συνιστά μια Ομοσπονδία η οποία προς το παρόν περιλαμβάνει 24 Ευρωπαϊκές Εθνικές Εταιρείες Επείγουσας Ιατρικής και εκπροσωπεί περισσότερους από 16,000 γιατρούς Επείγουσας Ιατρικής στην Ευρώπη.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (MJC-EM);

H Κοινή Επιτροπή Πολλαπλών Ειδικοτήτων για την Επείγουσα Ιατρική (MJC-EM) είναι επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών Ειδικοτήτων (UEMS). Αποτελείται από εκπροσώπους από τους τομείς Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Γηριατρικής, Παθολογίας, Νευρολογίας, Ορθοπεδικής, Παιδιατρικής και Χειρουργικής της UEMS, από την Κοινή Επιτροπή της UEMS για την Εντατική Ιατρική, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νέων Γιατρών, το Γενικό Γραμματέα της UEMS και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Επείγουσα Ιατρική.

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;

H Επείγουσα Ιατρική αναγνωρίζεται σήμερα ως ανεξάρτητη ειδικότητα σε 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αν και μόνο 9 είναι καταχωρημένες στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και σε 5 άλλες χώρες της Ε.Ε. υπάρχει σαν εξειδίκευση. Η EuSEM θεωρεί ότι η παροχή επειγουσών ιατρικών φροντίδων υψηλών προδιαγραφών απαιτεί γιατρούς με ειδική εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική, γιατί αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος (με κλινικά όσο και οικονομικά κριτήρια) για να παρασχεθούν υψηλής ποιότητας φροντίδες κατά τη διάρκεια των κρίσιμων αρχικών σταδίων επείγουσας θεραπείας. Επομένως, όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να εργασθούν για την ίδρυση της Επείγουσας Ιατρικής σαν βασική ιατρική ειδικότητα.

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ EuSEM ΚΑΙ ΤΗΣ MJC-EM;

Η EuSEM και η MJC-EM επιδιώκουν να διασφαλίσουν:

 • Υψίστης ποιότητας επείγουσες φροντίδες για όλους τους ασθενείς
 • Παροχή αυτών των φροντίδων από ειδικούς γιατρούς, εκπαιδευμένους στην Επείγουσα Ιατρική
 • Συγκρίσιμο πρότυπο κλινικών φροντίδων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ανά την Ευρώπη.

Για να επιτύχει τις επιδιώξεις αυτές, η EuSEM έχει τους ακόλουθους στόχους:
Ευρωπαϊκή διδακτέα ύλη κορμού – βασισμένη στην επάρκεια (competency) – που περιλαμβάνει:

 • Ιατρική φροντίδα των ασθενών
 • Ιατρική γνώση
 • Επικοινωνία, συνεργασία και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματισμό, ηθικά και νομικά θέματα
 • Οργανωτικό σχεδιασμό και ικανότητα διαχείρισης υπηρεσιών
 • Ακαδημαϊκές δραστηριότητες – εκπαίδευση και έρευνα
 • Επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την παροχή αυτής της διδακτέας ύλης.
 • Δομή αξιολόγησης και εξέτασης που να επιβεβαιώνει πως οι απαραίτητες ικανότητες έχουν αποκτηθεί.
 • Κλινικά πρότυπα και αυτοδύναμα προγράμματα επαγγελματικού ελέγχου (audit) που διασφαλίζουν τα πρότυπα αυτά.
 • Ερευνητικά προγράμματα που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας διεθνούς βάσης δεδομένων για την ειδικότητα.
 • Ενσωμάτωση της Επείγουσας Ιατρικής σαν βασικό τμήμα της ιατρικής προπτυχιακής διδακτέας ύλης.

 

ΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;

Η Οδηγία Ιατρών της ΕΕ προϋποθέτει ότι η εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική θα πρέπει να είναι το λιγότερο πέντε χρόνια. Μία πολυεθνής Ομάδα Εργασίας της  EuSEM σε συνεργασία με την MJC-EM της UEMS ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα λεπτομερή Οδηγό Σπουδών για την Επείγουσα Ιατρική στην Ευρώπη. Αυτός ο Οδηγός Σπουδών περιέχει τις αρχές που αφορούν στην ίδρυση και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συγκρίσιμου επιπέδου σε αναγνωρισμένα κέντρα ανά την Ευρώπη και επικυρώθηκε επισήμως από το Συμβούλιο της UEMS την 25 Απριλίου 2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ EuSEM ΚΑΙ ΤΗΣ MJC-EM

Ο κύριος στόχος της EuSEM  και της MJC-EM είναι να συνεχιστεί η εξέλιξη της ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν επικυρωθεί από το Συμβούλιο της UEMS ώστε να διασφαλιστεί ύψιστη ποιότητα επειγουσών ιατρικών φροντίδων για τους ασθενείς. Οι φροντίδες αυτές πρέπει να παρέχονται από γιατρούς εκπαιδευμένους στην Επείγουσα Ιατρική.
Εγκρίθηκε και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της UEMS την 17 Οκτωβρίου 2009.

Κατεβάστε από εδώ το “EuSEM Policy Statement” στα Αγγλικά (PDF)

 

Top