Προηγούμενα Δ.Σ.

2019- 2022

Πρόεδρος: Αγγουριδάκης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Πύρρος Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Πολυζωγοπούλου Έφη

Ταμίας: Σαλακίδου Ελένη

Μέλη:

 • Βασιλείου Παντελής
 • Γροσομανίδης Βασίλειος
 • Ζυγούρα Αναστασία
 • Σμπυράκης Νικόλαος
 • Σπαρτινού Αναστασία
 • Τσικρικά Μάτα
 • Χαραλάμπους Γεώργιος

2015 – 2019 

Πρόεδρος: Αγγουριδάκης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Πύρρος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Πολυζωγοπούλου Έφη
Ταμίας: Καστρινάκης Στέλιος

Μέλη:

 • Ασκητοπούλου Ελένη
 • Γερασκλής Αντώνιος
 • Γροσομανίδης Βασίλειος
 • Ζυγούρα Αναστασία
 • Κωστοπαναγιώτου Γεωργία
 • Σαλακίδου Ελένη
 • Σμπυράκης Νικόλαος
 • Βασιλείου Παντελής (Αναπληρωματικό μέλος)

2012 – 2015

Πρόεδρος: Αγγουριδάκης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Πύρρος Δημήτριος

Γραμματέας: Πολυζωγοπούλου Έφη

Ταμίας: Καστρινάκης Στυλιανός

Μέλη:

 • Ασκητοπούλου Ελένη
 • Ατζουλάτος Νικόλαος
 • Γερασκλής Αντώνιος
 • Ζυγούρα Αναστασία
 • Κωστοπαναγιώτου Γεωργία
 • Σμπυράκης Νικόλαος
 • Φωτίου Ευστράτιος
 • Παπανικολάου Σπύρος (Αναπληρωματικό μέλος)
Top