Εκλογές ΕΕΕΙ 2015

Η επόμενη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια των εκλογών της ΕΕΕΙ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 – 16:30 στο ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα. Η διαδικασία θα γίνει και μέσω ταχυδρομείου, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της ΕΕΕΙ (http://www.hesem.gr/?page_id=5).

Βάσει του καταστατικού της Εταιρείας μας, επί μη ύπαρξης απαρτίας (το ήμισυ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών συν ένα), η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς νέα ειδοποίηση μετά από δύο εβδομάδες, την ίδια ημέρα της εβδομάδας και ώρα, στον ίδιο τόπο. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, απαρτία θεωρείται η παρουσία τουλάχιστον του 15% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Από προηγούμενες εμπειρίες της Εταιρείας μας, λόγω της δυσκολίας επίτευξης απαρτίας, σας παρακαλούμε να προγραμματίσετε την παρουσία σας στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 – 16:30 στο ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα, στο πλαίσιο του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επείγουσας Ιατρικής.

Σε ό, τι αφορά την ψηφοφορία, βάσει του καταστατικού, αυτή θεωρείται έγκυρη αν ο αριθμός των ψηφισάντων (συμπεριλαμβανομένων και των ψηφισάντων μέσω ταχυδρομείου) είναι τουλάχιστον το ήμισυ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών συν ένα.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα την υποψηφιότητά τους είναι οι εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε επάνω στο όνομα του κάθε υποψηφίου (τις πληροφορίες αυτές τις απέστειλαν οι ίδιοι οι υποψήφιοι)

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Aγγουριδάκης Παναγιώτης

 Ασκητοπούλου Ελένη

 Βασιλείου Παντελής

 Γερασκλής Αντώνιος

 Γροσομανίδης Βασίλειος

 Zυγούρα Αναστασία

 Καστρινάκης Στυλιανός

 Κωστοπαναγιώτου Γεωργία

 Παυλίδου Ελένη

 Πολυζωγοπούλου Έφη

 Πύρρος Δημήτριος

 Σαλακίδου Ελένη

 Σμπυράκης Νικόλαος

 Φωτίου Ευστράτιος

Top