Home / Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η Ε.Ε.Ε.Ι. είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κανένα έσοδο ή χρηματικό ποσό από οπουδήποτε προερχόμενο δεν μπορεί να διατεθεί για προσωπική ωφέλεια μέλους της Εταιρείας.

Η Ε.Ε.Ε.Ι. αποτελεί επιστημονικό βήμα για τους Έλληνες γιατρούς που ασχολούνται ενεργά με την Επείγουσα Ιατρική και αποσκοπεί στο:

  • Να ενθαρρύνει και να προωθήσει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ως και την έρευνα στην Επείγουσα Ιατρική στον Ελληνικό χώρο.
  • Να προαγάγει και να διευκολύνει την εξάπλωση ιδεών και πληροφοριών σχετικά με την Επείγουσα Ιατρική με συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και δημοσιεύσεις.
  • Να προωθήσει και να συντονίσει δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης ατυχημάτων.
  • Να προωθήσει την ανάπτυξη στον Ελληνικό χώρο συστημάτων ενιαίας πληροφόρησης καθώς και Τράπεζας Δεδομένων για την Επείγουσα Ιατρική.
  • Να προωθήσει για αμοιβαία ωφέλεια τις επαφές και την συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με άλλες Εταιρείες Επείγουσας Ιατρικής.
Top