Home / Επικοινωνία

Επικοινωνία

Όργανα εκπροσωπήσεως, διοικήσεως και ελέγχου της Εταιρίας είναι:

  • Η Γενική Συνέλευση των μελών
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ο Πρόεδρος
  • Ο Αντιπρόεδρος
  • Η Εκτελεστική Επιτροπή
  • Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Διεύθυνση:
Μακρυνίτσας 4-6, 5ος όροφος, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11522, Αθήνα

Τηλ. 2132076340
(καθημερινά 9:00 – 13:00)

e-mail: [email protected]

Top