Home / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση ΕΕΕΙ σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων ιατρών ΕΣΥ για τα ΤΕΠ

Ανακοίνωση ΕΕΕΙ σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων ιατρών ΕΣΥ για τα ΤΕΠ

Διαβάστε την πρωτότυπη ανακοίνωση εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 21/12/2022
Αρ. Πρωτ. 23

Προς:
Υπ. Υγείας Κο Α. Πλεύρη
Αν. Υπ. Υγείας Κα Μ. Γκάγκα
Νομική υπηρεσία ΥΥΚΑ
ΚΕΣΥ
Π.Ι.Σ.

Νομική υπηρεσία ΠΙΣ
ΟΕΝΓΕ
ΕΙΝΑΠ

 

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) θεωρεί σημαντικές και προς τη σωστή κατεύθυνση για την προαγωγή και ανάπτυξη της Επείγουσας Ιατρικής στην χώρα μας τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4999/2022, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 225/07.12.2022 και αναφέρονται στο θέμα αυτό (Μέρος Ε). Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε.Ε.Ι. θεωρεί ότι ορθώς από την δημοσίευση του νόμου και στο εξής και για όλες τις προκηρύξεις θέσεων ιατρών ΕΣΥ για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), θα πρέπει να εφαρμόζεται η υποχρεωτική απόκτηση της εξειδίκευσης, ως προϋπόθεση για την εξέλιξη των συναδέλφων, που θα επιλέξουν στο μέλλον να εργαστούν στα ΤΕΠ.

Δεν μπορεί όμως να μην αναφέρει και να μην αναδείξει το νομικό παράδοξο, το οποίο δημιουργεί η αναδρομική ισχύς της διάταξης που έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εξέλιξης των ήδη διορισμένων και υπηρετούντων ιατρών στα ΤΕΠ, που θεσπίζεται με το άρθρο 24 παρ.1 του ίδιου νόμου.

Η Ε.Ε.Ε.Ι. θεωρεί ότι η αναδρομική εφαρμογή αυτής της διάταξης σε υπηρετούντες ιατρούς σε ΤΕΠ, που δεν είναι περισσότεροι από 150, είναι άδικη και πιθανότατα νομικά προβληματική, καθώς οι γιατροί αυτοί έχουν διοριστεί πριν από την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και χωρίς να τίθεται τη στιγμή αποδοχής του διορισμού τους οποιαδήποτε τέτοια προϋπόθεση για την εξέλιξή τους.

Συγκεκριμένα, η εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής θεσμοθετήθηκε ως επίσημη εξειδίκευση τον Απρίλιο του 2019. Έως και σήμερα όλες οι προκηρύξεις για ιατρούς κλάδου ΕΣΥ για το ΤΕΠ προκηρύσσονται για ιατρούς συγκεκριμένης (μίας ή περισσότερων) ιατρικής ειδικότητας χωρίς καμία αναφορά σε ειδικές προϋποθέσεις εξέλιξης. Δημιουργεί αυτή η διάταξη το παράδοξο ένας παθολόγος, για παράδειγμα, που διορίστηκε το 2016 ή το 2019 σε ΤΕΠ, πριν καν θεσμοθετηθεί η εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, ταυτόχρονα με έναν παθολόγο που διορίστηκε σε μια παθολογική κλινική και υπέγραψαν την ίδια σύμβαση με το Ελληνικό δημόσιο, παρέχοντας ίσης αξίας έργο να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα εξέλιξης. Ακόμα όμως και μεταξύ των ήδη υπηρετούντων ιατρών στο ΤΕΠ που διορίσθηκαν με την ίδια προκήρυξη την ίδια χρονιά και εκτελούν το ίδιο έργο, όσοι λόγω προηγούμενης προϋπηρεσίας πληρούσαν κριτήρια εξέλιξης έως σήμερα εξελίχθηκαν κανονικά ενώ όσοι αποκτούν δικαίωμα εξέλιξης από τη δημοσίευση της διάταξης και μετά έχουν διαφορετική αντιμετώπιση.

Με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις το Ελληνικό κράτος εφαρμόζει μια δυσμενή διάκριση εις βάρος του ήδη υπηρετούντος εργαζόμενου ιατρού σε ΤΕΠ λόγω της αναδρομικής ισχύος της διάταξης, καταλύοντας το συνταγματικό δικαίωμα της ισονομίας. Σύμφωνα δε με την άποψη των νομικών μας συμβούλων, η δυσμενής διάκριση θα διαγνωστεί και η συγκεκριμένη διάταξη θα καταπέσει έπειτα από προσφυγές των ιατρών ΤΕΠ στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Περαιτέρω, η δυσμενής εκ των υστέρων, διάκριση εις βάρος των ήδη διορισμένων ιατρών στα ΤΕΠ, με την επαγγελματική και μισθολογική καθήλωση αυτών, σε συνδυασμό με την παράταση του χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στη θέση, θα οδηγήσει, κατά την εκτίμησή μας, σε μαζικές παραιτήσεις ιατρών από τα ΤΕΠ της χώρας, οι οποίες θα είναι αδύνατο να καλυφθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη σοβαρή δυσλειτουργία όλων των ΤΕΠ ακόμη και αυτών που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν κρίσιμο πυρήνα ιατρών, που τους επιτρέπει να λειτουργούν στοιχειωδώς. Η Ε.Ε.Ε.Ι. από τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας σαφείς προτάσεις, αναφορικά με το καθηκοντολόγιο των ιατρών ΤΕΠ, τη στελέχωση των ΤΕΠ, την εκπαίδευση και για τις προϋποθέσεις για την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις προς απόκτηση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τώρα και στο εξής. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείτε ένα οργανωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι νέοι συνάδελφοι θα γνωρίζουν από την στιγμή του διορισμού τους τις υποχρεώσεις αυτές καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να τις ολοκληρώσουν.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη λογικά αλλά και νομικά η αναστολή εφαρμογής αυτής της διάταξης για τους γιατρούς που ήδη υπηρετούν σε ΤΕΠ προ της δημοσίευσης της. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Ι. θέλει να δηλώσει στα μέλη της και στους γιατρούς όλων των ΤΕΠ που θίγονται από αυτή την διάταξη ότι θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης τους στην προσπάθεια να διορθωθεί αυτή η αδικία.

 

Με εκτίμηση, για το Δ. Σ. της ΕΕΕΙ

 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΙ
Δημήτρης Τσιφτσής

Η Γεν. Γραμματέας της ΕΕΕΙ
Ελένη Πεϊτσίδου

 

Διαβάστε την πρωτότυπη ανακοίνωση εδώ.

 

Top